O nas

Grantbook Sp. z o.o. to grupa doświadczonych ekspertów, naukowców i praktyków gospodarczych działających na zasadach butiku konsultingowego, thinktanku i crowdsourcingu.

Posiadamy zróżnicowane kompetencje, wiedzę i wieloletnie doświadczenie doradcze, badawcze, szkoleniowe, wdrożeniowe, organizacyjne i operacyjne w różnych sektorach gospodarki.

Współpracujemy z liczną grupą ekspertów branżowych z terenu całego kraju. W zależności od specyfiki projektu do prac włączani są specjaliści z zakresu: informatyki, inżynierii, prawa, marketingu, ekonomii, psychologii i socjologii.

Dzięki otwartemu dostępowi do głębokiej i zróżnicowanej wiedzy, sprawności operacyjnej oraz doświadczeniu naszego zespołu dostarczamy kompleksowe rozwiązania i wysokiej jakości usługi doradcze dopasowane do potrzeb naszych Klientów.

Doradztwo

Fundusze Europejskie
Programowanie rozwoju, rozwój kadr, usługi przygotowywania i kompleksowego zarządzania projektami, doradztwo w zakresie opracowywania wniosków o finansowanie przedsięwzięć ze środków UE, monitoring i ewaluacja projektów, opracowywanie studiów wykonalności, biznes planów, analiz wpływu inwestycji na otoczenie i due dilligence.

Rozwój terytorialny
Strategie rozwoju gmin i powiatów, sektorowe programy rozwoju, plany zagospodarowania przestrzennego, rozwój obszarów wiejskich, programy rozwoju produktów turystycznych, wdrażanie i ewaluacja planów rozwoju terytorialnego.

Przedsiębiorczość
Innowacyjność i transfer technologii, audyty technologiczne, procesy, zarządzanie wiedzą i kompetencjami, zewnętrzne źródła finansowania, finanse przedsiębiorstwa, analiza modelu biznesowego, audyt prawny, analiza efektywności procesów produkcyjnych, zarządzanie jakością, obsługa projektów badawczo-rozwojowych, strategie B+R, komercjalizacja rozwiązań B+R.

Ochrona środowiska
Prognozy i oceny oddziaływania na środowisko, plany gospodarki niskoemisyjnej, diagnozy środowiskowe, bezpieczeństwo ekologiczne, produkty ekologiczne, gospodarka odpadami, recykling, ekspertyzy środowiskowe, zarządzanie środowiskowe, analizy krajobrazowe, inwentaryzacje przyrodnicze.

Zarządzanie publiczne
Monitoring jakości usług publicznych, rozwój usług publicznych, wpływ działań rynek pracy, analizy wpływu regulacji, partycypacja publiczna, ocena warunków i jakości życia mieszkańców, współpraca z organizacjami  pozarządowymi, współpraca i projekty partnerskie, matchmaking, benchmarking

Infrastruktura
Projektowanie i ekspertyzy budowlane, proekologiczne rozwiązania w budownictwie, analizy rentowności inwestycji, ewaluacje programów infrastrukturalnych, studia wykonalności.

Informatyka
Wdrożenia nowoczesnych TIK, tworzenie i zarzadzanie stronami www, tworzenie aplikacji mobilnych, systemy e-learningowe, projektowanie i wdrażanie e-usług typu A2A, A2C, A2B, B2B, B2C.

Szkolenia

We wszystkich obszarach usług doradczych oferujemy powiązane z nimi tematycznie usługi szkoleniowe, tak o charakterze otwartym, jak i zamkniętym.

Na Wasze życzenie zorganizujemy każde szkolenie, w ramach wybranej tematyki i metodyki.

Poza szkoleniami o charakterze ściśle merytorycznym oferujemy szkolenia typu team building oraz imprezy typu incentive.

Kontakt

Grantbook Sp. z o. o.
ul. Św. Mikołaja 1/14
15-419 Białystok

tel. +48 734 429 528

grantbook@grantbook.pl

NIP: 542-322-79-20
REGON: 200737349
KRS: 0000437182